DOT PSYCHOLOGIE
Praktijk voor psychologische behandeling en begeleiding

WACHTTIJD, CRISIS EN WAARNEMING

Wachttijd

Hieronder vindt u de actuele (d.d. 21 september 2023) wachttijden tot intake. Er is geen wachttijd tussen intake en start behandeling.


Momenteel heb ik geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.  Ik hanteer geen wachtlijst.


Crisis-situatie
Soms kan het gebeuren dat gedrag dusdanig ontregeld is, dat er sprake is van een crisissituatie. Dan is er direct en doelmatig handelen vereist en dient u contact op te nemen met uw huisarts of buiten kantoortijden met de dienstdoende huisartsenpost. Is er sprake van acuut levensgevaar, dan belt u 112. Lees meer over crisissituaties op de website van GGZ Rivierduinen.


Waarneming
Wanneer ik vakantie heb, zal ik zorg dragen voor een passende overbrugging. Met cliënten die bij mij in behandeling zijn, zal ik bespreken tot wie zij zich kunnen wenden.


Vakantie/geplande afwezigheid

25 september t/m 15 oktober 2023