DOT PSYCHOLOGIE
Praktijk voor psychologische behandeling en begeleiding

WACHTTIJD, CRISIS EN WAARNEMING

Wachttijd

Hieronder vindt u de actuele (d.d. 21 februari 2024) wachttijden tot intake. Er is geen wachttijd tussen intake en start behandeling. Ik hanteer geen wachtlijst.


Momenteel heb ik ruimte voor nieuwe aanmeldingen voor kortdurende psychologische behandeling.  De wachttijd is naar schatting 4-8 weken.


Crisis-situatie
Soms kan het gebeuren dat gedrag dusdanig ontregeld is, dat er sprake is van een crisissituatie. Dan is er direct en doelmatig handelen vereist en dient u contact op te nemen met uw huisarts of buiten kantoortijden met de dienstdoende huisartsenpost. Is er sprake van acuut levensgevaar, dan belt u 112. Lees meer over crisissituaties op de website van GGZ Rivierduinen.


Waarneming
Wanneer ik vakantie heb, zal ik zorg dragen voor een passende overbrugging. Met cliënten die bij mij in behandeling zijn, zal ik bespreken tot wie zij zich kunnen wenden.


Vakantie/geplande afwezigheid

afwezig vrijdag 12 april 2024

6 t/m 27 mei 2024